Εργαλείο απεγκατάστασης Bitdefender client

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εργαλείο απεγκατάστασης ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.bitdefender.com/site/view/uninstall_consumer_paid.html