Εγκατάσταση Γονικού Ελέγχου σε iOS

Για να εγκατασταθεί ο Γονικός Έλεγχος σε iOS συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


 

1. Μεταβείτε στο App Store και ψάξτε για το  Bitdefender Parental Control.

2. Επιλέξτε Bitdefender Parental Control, και στη συνέχεια Εγκατάσταση.

1Image from iOS (15)

 

3. Μετά την εγκατάσταση ανοίξτε την εφαρμογή του Γονικού Ελέγχου

4. Θα δείτε πληροφορίες για την εφαρμογή. Επιλέξτε Next για να συνεχίσετε.

Image uploaded from iOS (7)

 

5. Κάντε Log in στο Bitdefender account χρησιμοποιώντας την  email διεύθυνση και τον κωδικό σας.

 

6. Για να μπορείτε να έχετε όλες τις λειτουργίες, σας συνιστούμε να δώσετε στον Γονικό Έλεγχο όλες τις απαραίτητες προσβάσεις. Επιλέξτε Allow.

1Image from iOS (2)

 

7. Επιτρέψτε την πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής σας για να είναι δυνατή η εύρεσή της από το Bitdefender

1Image from iOS (3)

 

8. Επιτρέψτε στην εφαρμογή να μπορεί να στέλνει ειδοποιήσεις.

1Image from iOS (4)

 

9. Επιτρέψτε στο Γονικό Έλεγχο να έχει πρόσβαση στις φωτογραφίες.

 

10. Επιτρέψτε στο Γονικό Έλεγχο να έχει πρόσβαση στις επαφές της συσκευής.

1Image from iOS (6)

 

11. Στη συνέχεια η εφαρμογή θα εμφανίσει όλα τα απαραίτητα βήματα για την πρόσβαση στις επαφές.

1Image from iOS (7)

 

12. Σε αυτό το σημείο θα χρειαστεί να ορίσετε την εφαρμογή σε ένα παιδί. Επιλέξτε ένα από τα προφίλ που εμφανίζονται και πατήστε Next.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ, πατήστε στο μπλε κουμπί Add.

1Image from iOS (8)

 

13. Επιλέξτε Next.

1Image from iOS (9)

 

14. Θα ενημερωθείτε ότι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε πλήρως τη συσκευή γιατί δεν έχετε δώσει ακόμη όλες τις προσβάσεις. Επιλέξτε Allow.

1Image from iOS (10)

 

15. Πατήστε Allow.

 

16.Πατήστε Install στην πάνω δεξιά γωνία

 

17.Επιλέξτε Install.

 

18. Πατήστε Trust.

 

19. Πατήστε Done. Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον Γονικό Έλεγχο για iOS.

1Image from iOS (1)