Διαχείριση Εταιρειών

Διαχείριση εταιρειών

 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία μίας νέας εταιρείας μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες που αφορούν αυτήν την εταιρεία και επιπλέον να την επεξεργαστείτε, να αναστείλετε την λειτουργία της, να την επαναφέρετε και τέλος να την διαγράψετε:

 • Προβολή εταιρειών

  Μέσα από την ενότητα Companies έχετε πρόσβαση στην λίστα με όλες τις εταιρείες σας και στις βασικές πληροφορίες σχετικά με τις άδειες και τα προϊόντα που χρησιμοποιούν.


   

Για κάθε εταιρεία μπορεί να ελεγχθεί το κλειδί της άδειας της καθώς και ο αριθμός των συνολικών αδειών, ο αριθμός των αδειών που χρησιμοποιείται ήδη και ο αριθμός των αδειών που είναι ακόμη διαθέσιμος.

Στις περισσότερες άδειες είναι φανερός και ο αριθμός των αδειών που ανήκουν σε
workstations, σε servers και ο αριθμός των mailboxes που μπορούν να προστατευτούν εάν η άδεια του πελάτη συμπεριλαμβάνει την υπηρεσία Security for Exchange.

 

 • Επεξεργασία εταιρειών

  Επιλέγοντας από την λίστα την κάθε εταιρεία έχετε την δυνατότητα να την επεξεργαστείτε.
  Μπορείτε να αλλάξετε ή να παραμετροποιήσετε τα στοιχεία που αφορούν αυτήν την εταιρεία, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Αυθεντικοποίησης που έχουν αποθηκευτεί και τέλος να δείτε πιο αναλυτικά τις άδειες προϊόντων για αυτήν την εταιρεία ή να προσθέσετε ένα νέο
  license key.

   
 • Αναστολή λειτουργίας

  Μπορείτε να αναστείλετε την λειτουργία μίας εταιρείας εάν δεν υπάρχει κάποια ενεργή συνεργασία για εκείνο το χρονικό διάστημα. Εάν προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια τότε οι χρήστες δεν θα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στην κεντρική κονσόλα διαχείρισης του GZ και οι άδειες των endpoints που προστατεύονται, θα λήξουν αυτόματα.
  Για να το κάνετε αυτό, μπαίνετε στην ενότητα
  Companies > επιλέγετε την εταιρεία αυτή και από το More Actions > Suspend.
  Κάντε κλικ στο ΟΚ για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί άμεσα και οι χρήστες κάτω από αυτήν την εταιρεία δεν θα μπορούν να συνδεθούν στην κεντρική κονσόλα διαχείρισης   
 • Επαναφορά λειτουργίας

  Για να επαναφέρετε σε λειτουργία μία εταιρεία η οποία έχει γίνει suspend μπορείτε μέσα από την ενότητα Companies να την βρείτε στην λίστα και αφού την επιλέξετε επιλέγετε το Activate από την λίστα More Actions.
  Κάντε κλικ στο ΟΚ για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές σας. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί άμεσα και πλέον οι χρήστες θα μπορούν ξανά να συνδεθούν στην κεντρική κονσόλα διαχείρισης.


   
 • Διαγραφή λειτουργίας

  Για να διαγράψετε τελείως μία εταιρεία από την κονσόλα σας, μέσα από την ενότητα Companies > επιλέξτε την εταιρεία αυτή > κάντε κλικ στην επιλογή Delete και επιβεβαιώστε αυτήν την επιλογή.
  Ο λογαριασμός αυτής της εταιρείας, οι λογαριασμοί των χρηστών αυτής της εταιρείας και οι άδειες χρήσης θα διαγραφούν πλήρως από την βάση δεδομένων.


 

 

Ελέγξτε την κατάσταση της κάθε εταιρείας με την βοήθεια των παρακάτω εικονιδίων

 • Το σχήμα του εικονιδίου σας ενημερώνει για τον τύπο της εταιρείας:

Icon

Description

Partner

Customer

 • Το χρώμα υποδηλώνει ποιος διαχειρίζεται την ασφάλεια αυτής της εταιρείας:

Icon

Description

Η εταιρεία διαχειρίζεται από μόνη της την ασφάλεια και δεν είναι δυνατή η διαχείριση από τον συνεργάτη

Η διαχείριση γίνεται από τον Partner

 • Το X υποδηλώνει την κατάσταση αυτής της εταιρείας:

Icon

Description

Active

Suspended

 • Το θαυμαστικό υποδηλώνει εάν υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την προστασία για αυτήν την εταιρεία και χρειάζεται να ελεγχθούν:

Icon

Description

Χωρίς ζητήµατα

Με ζητήματα


Για παράδειγμα, το εικονίδιο  μας ενημερώνει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι εταιρεία τελικού πελάτη που η διαχείριση της προστασίας πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ίδια της εταιρεία και ο λογαριασμός της έχει γίνει suspend.

 

Παραμένουμε στην διάθεση σας!