Εγκατάσταση Προστασίας και Γονικού Ελέγχου

Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση προστασίας Bitdefender καθώς και τον Γονικό Έλεγχο πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα ανάλογα το λειτουργικό της συσκευής σας:

 1. Εγκατάσταση προστασιας σε:
  Windows - Android - iOS
   
 2. Εγκατάσταση Γονικού Ελέγχου σε:
  Windows - Android - iOS
   
 3. Παραμετροποίηση Γονικού Ελέγχου(προαιρετικό)