Δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση σε μια συσκευή στο δίκτυο μου

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Bitdefender και επιλέξτε στο αριστερό μέρος του παραθύρου το κουμπί «Προστασία».

2. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις» στο κάτω μέρος του πλαισίου «FIREWALL» (ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ).

 

3. Επιλέξτε την καρτέλα «Προσαρμογείς Δικτύου» και στην συνέχεια την επιλογή «Home/Office»

 

4. Επιλέξτε την καρτέλα «Ρυθμίσεις»

 

5. Στην «Αόρατη λειτουργία» την επιλογή «Επεξεργασία ρυθμίσεων μυστικότητας»

 

6. Ελέγξτε εάν ο διακόπτης του «Ethernet» ή «Wi-Fi» είναι ανενεργό.