Πώς να απενεργοποιήσετε προσωρινά το Bitdefender

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Bitdefender και επιλέξτε στο αριστερό μέρος του παραθύρου το κουμπί «Προστασία». Πατήστε πάνω στην επιλογή «ΕΝΑΡΞΗ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου «Antivirus»

 

2. Επιλέξτε την καρτέλα «Για προχωρημένους» και απενεργοποιήστε τους διακόπτες προστασίας και επιλέξτε το χρονικό όριο που θα μείνει ανενεργή.

 

3. Πατήστε πάνω στην επιλογή «ΕΝΑΡΞΗ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου «ADVANCED THREAT DEFENSE» και στην καρτέλα «Ρυθμίσεις» απενεργοποιήστε τους διακόπτες προστασίας

 

4. Πατήστε πάνω στην επιλογή «Ρυθμίσεις» που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου «ONLINE Πρόληψη Απειλών» και απενεργοποιήστε τους διακόπτες προστασίας.

 

 

 

5. Επιστρέψτε στην οθόνη των δυνατοτήτων «Προστασία» και απενεργοποιήστε τις παρακάτω δυνατότητες

 .