Πως να δημιουργήσετε νέα Accounts:

  1. Συνδεθείτε στην κεντρική κονσόλα διαχείρισης
    https://cloudgz.gravityzone.bitdefender.com
  2. Επιλέξτε από την λίστα στα αριστερά την κατηγορία Accounts
  3. Κάντε κλικ στο Add από τις πάνω επιλογές για την προσθήκη ενός νέου Account
  4. Συμπληρώστε τα στοιχεία του νέου χρήστη e-mail & όνομα χρήστη
  5. Στην ενότητα Settings & Privileges μπορείτε να επιλέξετε στο Role τα δικαιώματα τα οποία θα έχει το νέο account. (Εάν δηλωθεί ως Company Administrator θα έχει όλα τα δικαιώματα διαχείρισης)
  6. Τέλος, επιλέγετε την εταιρεία στην οποία θα ανήκει αυτό το Account και κάνετε κλικ στο Save