Εξαιρέσεις


Μέσα από τη κεντρική κονσόλα του GravityZone θα κατευθυνθείτε στην κατηγορία Configuration Profiles > Exclusions > New list και θα ορίσετε τις εξαιρέσεις σας.
Στη συνέχεια, αφού αποθηκεύσετε την λίστα εξαιρέσεων θα την επιλέξετε μέσα από την πολιτική σας στην κατηγορία Antimalware > Settings > Add exclusion lists

Σε εκτελέσιμα προγράμματα (.exe) προτείνουμε να εισάγετε σε εξαίρεση ολόκληρο το path του αρχείου μέχρι και το .exe με την μορφή File αλλά και ως Process.