Παραμετροποίηση πολιτικής

Encryption

Encryption 1. Για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε το encryption στις συσκευές μας αρχικά συνδεόμαστε στην κονσόλα του GravityZone. 2. Στη συνέχεια βρίσκουμε την κατηγορία Policies από τη αριστερή καρτέλα και πατάμε επάνω στην πολιτική που έχουμε δημιουργήσει. 3. Ενεργοποιούμε την λειτουργία encryption management και από decrypt το ορίζουμε σε encrypt. 4. Τέλος πατάμε Save για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που πραγματοπο...

Patch Management

Patch Management Το Patch management είναι ένα πρόσθετο επίπεδο ασφαλείας συμβατό με όλα τα προγράμματα προστασίας για το GravityZone. Ενεργοποιείτε με ένα ξεχωριστό κλειδί μέσα από την κεντρική κονσόλα του GravityZone από την διεύθυνση: cloudgz.gravityzone.bitdefender.com (https://cloudgz.gravityzone.bitdefender.com/) My Company > Licensing Στο σημείο αυτό εισάγεται το κλειδί ενεργοποίησης για το Patch management και κάνετε κλικ στο Check Validity. Σε αυτό το σημ...

Web Filtering

Web Filtering - Συνδεθείτε στο Κέντρο ελέγχου GravityZone. - Κάντε κλικ στην επιλογή Πολιτικές και επιλέξτε την επιθυμητή πολιτική. - Αναπτύξτε την καρτέλα Network Protection και κάντε κλικ στην επιλογή Content Control. - Ενεργοποιήστε την επιλογή Web Access Control στο Web και επιλέξτε Ρυθμίσεις . - Κάντε κλικ στην καρτέλα Categories και ενεργοποιήστε το Web Categories Filter. - Για να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο, επιλέξτε Custom. - Κάντε κλικ στο Web Rules για να επεκτείν...

Device Control

Device Control 1. Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις συσκευές μας μέσα από το Device Control αρχικά συνδεόμαστε στην κονσόλα του GravityZone. 2. Στη συνέχεια βρίσκουμε την κατηγορία Policies από τη αριστερή καρτέλα και πατάμε επάνω στην πολιτική που έχουμε δημιουργήσει. 3. Έπειτα ενεργοποιούμε το Device Control για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις συσκευές μας. 4. Τέλος επιλέγουμε τις συσκευές που θέλουμε να επιτρέ...

Εξαιρέσεις

Εξαιρέσεις Μέσα από τη κεντρική κονσόλα του GravityZone θα κατευθυνθείτε στην κατηγορία Configuration Profiles > Exclusions > New list και θα ορίσετε τις εξαιρέσεις σας. Στη συνέχεια, αφού αποθηκεύσετε την λίστα εξαιρέσεων θα την επιλέξετε μέσα από την πολιτική σας στην κατηγορία Antimalware > Settings > Add exclusion lists Σε εκτελέσιμα προγράμματα (.exe) προτείνουμε να εισάγετε σε εξαίρεση ολόκληρο το path του αρχείου μέχρι και το .exe με την μορφή File αλλά και ως Process.

Δημιουργία accounts

Πως να δημιουργήσετε νέα Accounts: - Συνδεθείτε στην κεντρική κονσόλα διαχείρισης https://cloudgz.gravityzone.bitdefender.com - Επιλέξτε από την λίστα στα αριστερά την κατηγορία Accounts - Κάντε κλικ στο Add από τις πάνω επιλογές για την προσθήκη ενός νέου Account - Συμπληρώστε τα στοιχεία του νέου χρήστη e-mail & όνομα χρήστη - Στην ενότητα Settings & Privileges μπορείτε να επιλέξετε στο Role τα δικαιώματα τα οποία θα έχει το νέο account. (Εάν δηλωθεί ως Company Administrato...

Δημιουργία νέας πολιτικής – Manual Assignment

Δημιουργία νέας πολιτικής – Manual Assignment - Για να δημιουργήσουμε μια νέα πολιτική αρχικά συνδεόμαστε στην κονσόλα του GravityZone. - Στη συνέχεια βρίσκουμε την κατηγορία Policies από τη αριστερή καρτέλα και πατάμε επάνω στο Add για να προσθέσουμε μια καινούργια. 3. Ορίζουμε όνομα στην καινούργια μας πολιτική. 4. Ενεργοποιούμε τα modules που θέλουμε και στη συνέχεια πατάμε Save για να αποθηκευτεί η πολιτική μας . 5. Για να ορίσουμε την πολιτική που δημιουργήσαμε πά...