Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται η διαδικασία Reconfigure Client

 

Γιατί χρειάζεται το Reconfigure client:

 • Για να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάποιο module από τα endpoints.
 • Για να αλλάξουμε κάποιες από τις αρχικές ρυθμίσεις που έγιναν στο πακέτο εγκατάστασης όπως τις ρυθμίσεις σάρωσης
 • Για να αφαιρέσουμε τον ρόλο του Relay από ένα endpoint ώστε να απελευθερώσουμε χώρο.
 • Εάν κάποιο endpoint καταναλώνει πολλούς πόρους στο σύστημα, προχωράμε σε αυτήν την διαδικασία για να ελεγχθεί ποιο module ευθύνεται για την κατάσταση.

Πως πραγματοποιείται η διαδικασία Reconfigure client:

 1. Συνδεθείτε στην κεντρική κονσόλα του GravityZone cloudgz.gravityzone.bitdefender.com με το email, password και τον κωδικό 2-Factor Authentication.
 2. Πηγαίνετε στην ενότητα Network από το μενού αριστερά
                                                                  

   
 3. Επιλέξτε το endpoint ή το group των endpoints που θέλετε να γίνουν οι αλλαγές από το πλαίσιο αριστερά
 4. Κάντε κλικ στο Tasks από το πάνω μέρος του πίνακα και επιλέξτε Reconfigure client
                                                                 
 5. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί θα επιλέξετε πρώτα μία από τις επιλογές:

  Add – Για να προσθέσετε κάποιο module
  Remove – Για να αφαιρέσετε κάποιο module
  Match list – Για να δημιουργήσετε από την αρχή την λίστα με τα module που ταιριάζει

   
 6. Παρακάτω είναι η λίστα με τα modules τα οποία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε αναλόγως.
   *Η σελίδα του Reconfigure
  client δεν δείχνει ποια modules είναι εγκατεστημένα στα endpoints*

   
 7. Στην ενότητα Scan mode έχετε την δυνατότητα να ορίσετε την μέθοδο scanning σε Automatic ή Custom.
 8. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις και κάντε κλικ στο Save στο τέλος της σελίδας.
 9. Μπορείτε να ελέγξετε την διαδικασία μέσα από την ενότητα Network >> Tasks.
   

 

Παραμένουμε πάντοτε στην διάθεση σας!