Θύρες Επικοινωνίας

Communication Ports

Το GravityZone, για την σωστή λειτουργία του, χρησιμοποιεί κάποιες θύρες από τις οποίες πρέπει να επιτρέπεται η κίνηση.

Πρέπει να έχετε αυτές τις θύρες ανοιχτές και να ελέγξετε όλες τις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ώστε να εξαιρούνται από οποιοδήποτε firewall τρίτου τύπου ή διαχείριση δικτυακών πακέτων για να λειτουργεί σωστά το GravityZone.

 

Μπορείτε να επανέρχεστε για έλεγχο εάν παρατηρείτε μη ορθή επικοινωνία των endpoints που έχουν εγκατεστημένο το BEST (Bitdefender Endpoint Security Tools) ή εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση.

 

Δείτε εδώ τον πίνακα των communication ports για την cloud κονσόλα.

Δείτε εδώ τον πίνακα των communication ports για την on-premises κονσόλα.