Απεγκατάσταση του BEST με την χρήση του uninstall tool

Απεγκαταστήστε πλήρως το Bitdefender Endpoint Security Tools από τις Windows συσκευές σας χρησιμοποιώντας το uninstall tool

Μπορείτε να προχωρήσετε σε πλήρη απεγκατάσταση στις περιπτώσεις που:

  • Η εγκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά και έχει τερματιστεί
  • Έχουν απομείνει αρχεία από προηγούμενες εγκατάστάσεις ή απεγκαταστάσεις
  • Εάν πρόκειται να γίνει απεγκατάσταση μέσω κάποιου script για ένα ή περισσότερα μηχανήματα

Σημαντικό : Μετά την χρήση του uninstall tool είναι απαραίτητο να γίνει επανεκκίνηση στην συσκευή.

Για την πλήρη απεγκατάσταση του BEST από μία Windows συσκευή θα κατεβάστε την πιο ενημερωμένη έκδοση του uninstall tool από εδώ και θα το τρέξετε τοπικά σε αυτήν την συσκευή με δικαιώματα διαχειριστή.

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω παραμέτρους για κατά την απεγκατάσταση:

Παράμετροι

Λειτουργία

/bdparams

Η παράμετρος αυτή είναι απαραίτητη πριν από την χρήση κάθε μίας από τις παρακάτω παραμέτρους

/password=

Εάν χρησιμοποιείτε uninstall password τότε θα χρησιμοποιήσετε την παρακάτω εντολή: 

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password= your_plain_text_password

/log

Χρησιμοποιώντας αυτήν την παράμετρο δημιουργείτε ένα αρχείο καταγραφής της διαδικασίας απεγκατάστασης
%programdata%\bduninstalltool\uninstalltool

Για απεγκατάσταση του BEST από μηχάνημα με uninstall password:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password= your_plain_text_password /log

Για απεγκατάσταση του BEST από μηχάνημα χωρίς uninstall password:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /log

/bruteForce

Χρησιμοποιώντας αυτήν την παράμετρο προχωράτε σε force uninstallation του BEST.

Με την χρήση αυτής της εντολής:

  • Δεν παρακάμπτει τον κωδικό πρόσβασης απεγκατάστασης.

  • Δεν απεγκαθιστά νεότερες εκδόσεις προϊόντων από την έκδοση του εργαλείου απεγκατάστασης.

  • Δεν απεγκαθιστά άλλα προϊόντα Bitdefender εκτός από το BEST.

Για απεγκατάσταση του BEST από μηχάνημα με uninstall password:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password= your_plain_text_password /bruteForce

Για απεγκατάσταση του BEST από μηχάνημα χωρίς uninstall password:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /bruteForce
 

Σημείωση: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα

 

/passbase64=

Η παράμετρος σας επιτρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης απεγκατάστασης κωδικοποιημένο σε base64 UTF-8. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την παράμετρο όταν ο κωδικός πρόσβασης περιέχει περιορισμένους χαρακτήρες.

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /passbase64= your_encoded_password

/noWait

Αυτή η παράμετρος δεν επιτρέπει καμία εισαγωγή από τον χρήστη κατά τη διαδικασία απεγκατάστασης.
Τα πιθανά μηνύματα σφάλματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν θα εμφανίζονται.

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /noWait