Δημιουργία νέου πακέτου εγκατάστασης

Δημιουργία νέου πακέτου εγκατάστασης

Ένας τρόπος για να εγκαταστήσετε τον security agent σε ένα endpoint είναι να εκτελέσετε τοπικά μια εγκατάσταση πακέτου. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε πακέτα εγκατάστασης από την σελίδα Network > Packages.

Για να δημιουργήσετε ένα πακέτο εγκατάστασης:

1. Συνδεθείτε στο Control Center.

2. Μεταβείτε στη σελίδα Network > Packages.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Add στην επάνω πλευρά του πίνακα και ένα παράθυρο διαμόρφωσης θα εμφανιστεί.

4. Εισάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για το πακέτο εγκατάστασης που θέλετε να δημιουργήσετε.

5. Από το πεδίο Language, επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.

6. Επιλογή operation mode. Αυτό θα επηρεάσει τη συμπεριφορά του security agent που εγκαθίστανται μέσω των πακέτων στα endpoints.

7. Επιλέξτε τα modules προστασίας που θέλετε να εγκαταστήσετε.

8. Επιλέξτε το ρόλο που θα έχει ο endpoint target.

9. Remove Competitors: Συνιστάται να παραμείνει επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να να αφαιρείτε αυτόματα οποιοδήποτε λογισμικό ασφαλείας είναι ασύμβατο.

10. Scan Mode: Επιλέξτε την ποιότητα της σάρωσης που ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυό σας.

11. Προσαρμόζετε τις μηχανές σάρωσης χρησιμοποιώντας Public ή Private Cloud.

12. Επιλέξτε Σάρωση πριν από την εγκατάσταση.

13. Το Bitdefender Endpoint Security Tools εγκαθίσταται στον προεπιλεγμένο κατάλογο εγκατάστασης.

14. Εάν θέλετε, μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε τους χρήστες να αφαιρέσουν το Bitdefender.

15. Εάν τα endpoints προορισμού βρίσκονται στο Network Inventory στο πλαίσιο Custom Groups, μπορείτε να επιλέξετε να τα μετακινήσετε σε έναν καθορισμένο φάκελο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

16. Στην ενότητα Deployer, επιλέξτε τα σημεία τα οποία θα μεταφερθούν τα endpoints.

17. Επιλογή Save.