Έλεγχος της κατάστασης των endpoints

 

Κάθε αντικείμενο στην ενότητα Network έχει και κάποιο σύμβολο που εξαρτάται από την κατάσταση του σε θέματα διαχείρισης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

Στην παρακάτω λίστα παρουσιάζονται τα εικονίδια των αντικειμένων όσο αφορά τον ρόλο που έχουν σε ένα δίκτυο:

 • - Εταιρικό δίκτυο
   
 • - Ομάδα δικτύου
   
 • - Υπολογιστής
   
 • - Υπολογιστής με ρόλο Relay
   
 • - Virtual machine
   
 • - Virtual machine με ρόλο Relay
   
 • - Active Directory integrator υπολογιστής
   
 • - Exchange Server υπολογιστής
   
 • - Exchange Server υπολογιστής με ρόλο Relay
   
 • - Exchange Server virtual machine
   
 • - Exchange Server virtual machine με ρόλο Relay
   
 • - Security Server
 • - Security Server for NSX
   
 • - Golden image
   
 • - Virtual Appliance
   
 • - Container
   
 • - Container host
   
 • - Security Container

 

Στην παρακάτω λίστα παρουσιάζονται οι διάφορες καταστάσεις που βρίσκονται τα endpoints:

 • Managed - endpoints στα οποία έχει εγκατασταθεί κανονικά ο agent
   
 • Εκκρεμεί επανεκκίνηση - endpoints στα οποία απαιτείται επανεκκίνηση ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ενημερώσεων που αφορούν το Bitdefender
 • Unmanaged - endpoints που έχουν ανιχνευτεί ότι υπάρχουν στο δίκτυο και δεν έχει εγκατασταθεί ακόμη το Bitdefender
   
 • Deleted - endpoints που έχετε διαγράψει από την κεντρική κονσόλα

 

Για την κατάσταση σύνδεσης τους:

 • Online - Με το μπλε εικονίδιο υποδεικνύονται τα συνδεδεμένα endpoints.
 • Offline - Με το γκρι εικονίδιο υποδεικνύονται τα endpoints που είναι εκτός σύνδεσης.

Κατάσταση ασφαλείας:

 • Υπολογιστής με εγκατεστημένο agent, online, εμφανίζει θέματα ασφαλείας
 • Υπολογιστής με εγκατεστημένο agent, offline, εμφανίζει θέματα ασφαλείας

 

Για την κατάσταση ασφάλειας τους, ελέγχονται μόνο τα endpoints που έχουν εγκατεστημένη την προστασία.

Ένα endpoint που εμφανίζεται να παρουσιάζει θέματα ασφαλείας θα πρέπει να ελεγχθεί για τις ακόλουθες καταστάσεις :

 • Εάν έχει απενεργοποιηθεί η προστασία
 • Εάν έχει λήξει η άδεια χρήσης
 • Εάν οι εγκαταστάσεις έχουν υπερβεί τις συνολικές άδειες χρήσης
 • Εάν είτε ο εγκατεστημένος agent είτε οι μηχανές ασφαλείας βρίσκονται σε παλαιότερη έκδοση
 • Εάν έχει εντοπιστεί κάποιο κακόβουλο λογισμικό
 • Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συνδεσιμότητας με τo Bitdefender Cloud Services

Η σύνδεση με τa Bitdefender Cloud Services δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαιτίας των παρακάτω πιθανόν αιτιών:

 • Κάποιο network firewall αποκλείει την σύνδεση.
 • Το port 443 είναι κλειστό, το οποίο απαιτείται να είναι ανοιχτό για την επικοινωνία με τα Bitdefender Cloud Services.
 • Εάν δεν υπάρχει σωστή επικοινωνία με τα Bitdefender Cloud Services, τότε δεν υπάρχει πλήρης προστασία απέναντι σε απειλές διότι λειτουργούν μόνο οι τοπικοί μηχανισμοί ενώ η σάρωση στο cloud είναι απενεργοποιημένη.
 • Εάν παρατηρήσετε κάποιο endpoint με προβλήματα ασφαλείας, τότε κάντε κλικ πάνω του και αναζητήστε το εικονίδιο   για να εντοπίσετε το πρόβλημα.

Ελέγξτε τις παραπάνω καταστάσεις και επικοινωνήστε με την υποστήριξη για περαιτέρω διερεύνηση.

Διάφορες άλλες καταστάσεις:

Παρακάτω φαίνονται άλλες καταστάσεις που μπορεί να εμφανιστούν στο δίκτυο σας. Τα αντίστοιχα σύμβολα ισχύουν για κάθε τύπο endpoint.

 • - Virtual Machine, Offline, χωρίς εγκατεστημένο agent
 • - Virtual Machine, Online, χωρίς εγκατεστημένο agent
 • - Virtual Machine, Online, με εγκατεστημένο agent
 • - Virtual Machine, Online, εγκατεστημένος agent, Εμφανίζει θέματα ασφαλείας
 • - Virtual Machine, Εκκρεμεί επανεκκίνηση
 • - Virtual Machine, Σε αναστολή
 • - Virtual Machine, Έχει διαγραφεί